Reforma Galeria Okno

Reforma Galeria Okno

„Re-Forma”
October 21 -
Galeria Okno - Festiwal Nowej Sztuki – lAbiRynT, Slubice, Poland >>


„Re-Forma” / „Re-Form”; kurator: Jerzy Olek; autorzy | Autoren: Pavel Banka (1941), Yannig Hedel (1948), Wolfram Janzer (1945), Thomas Kellner (1966), Joachim Sauter (1959) + Dirk Lüsebrink (1964) – ART+COM oraz Tadeusz Sawa-Borysławski (1952)
(Galeria „Okno” | Galerie „Okno” im Słubicer Kulturhaus SMOK)

<link fileadmin program-labirynt.pdf download file>>>> download program

 

PROGRAM

lAbiRynT - Festiwal Nowej Sztuki

21.10.2011

15.30  -  inauguracja 12. lAbiRynTu | Eröffnung des 12. lAbiRynTh  Festivals (sala kinowa SMOK | Kinosaal im Słubicer Kulturhaus SMOK) 
 

16.00  -  otwarcie wystawy | Ausstellungseröffnung „Re-Forma” / „Re-Form”; kurator: Jerzy Olek; autorzy | Autoren: Pavel Banka, Yannig Hedel, Wolfram Janzer, Thomas Kellner, Joachim Sauter + Dirk Lüsebrink – ART+COM oraz Tadeusz Sawa-Borysławski  (Galeria „Okno” | Galerie „Okno” im Słubicer Kulturhaus SMOK)  
 

16.30  -  otwarcie wystawy | Ausstellungseröffnung „Nowe konkretne studia wizualne” / „Neue konkrete visuelle Studien” Karla Martina Holzhäusera, Gottfrieda Jägera, Jerzego Olka i Grzegorza Sztabińskiego  film „Gottfried Jäger, Folgen von…”, photoeditionberlin (Galeria „Okno 2” | Galerie „Okno 2” im Słubicer Kulturhaus SMOK) 
 

17.00  -  otwarcie wystawy | Ausstellungseröffnung „Powierzchowność rzeczywistości” / „Die Oberflächlichkeit der Realität”; kurator: Zbigniew Muziewicz; autorzy | Autoren: Michał Jakubowicz, Zbigniew  Muziewicz, Marcin Sztukiewicz, Małgorzata Więckowicz, Stefan  Wojnecki i Waldemar Zieliński  (Galeria Mała | Kleine Galerie im Słubicer Kulturhaus SMOK) 
 

17.30  -  interaktywna instalacja | interaktive Installation „Człowiek – dodatek do programu” / „Der Mensch – ein Zusatz zum Programm”   Marcina Imańskiego (piwnica SMOK | Keller des SMOK) 
 

18.00  -   wykłady | Vorträge: Krzysztof Wojciechowski – „Świat w odbiciu?” / „Die Welt im Spiegelbild?” Gottfried Jäger – „Abstrakcyjne tendencje (ujęcie historyczne i aktualne)” / „Abstrakte Tendenzen (Geschichte und Gegenwart)” Grzegorz Sztabiński – „Odbicie i konkret” / „Die Spiegelbild und das Konkrete”   Andreas Steffens – „Apokalipsa sztuki” / „Apokalypse der Kunst” Marcin Czerwiński – „Literatura jako odbicie świata. Świat jako odbicie literatury” / „Die Literatur als Spiegelbild der Welt. Die Welt als Spiegelbild der Literatur” Michael Kurzwelly – „Przeporządkowanie przestrzeni” / „Raumumordnungen”  (sala kinowa SMOK | Kinosaal im SMOK) 
 

20.00  -  projekcja filmów | Filmvorführungen: Yasu Suzuka – „Modlitwa”, „Hiroshima – Światowy pokój” / „Das Gebet”, „Hiroshima – Weltfrieden”  Michael Alassio – „Casa de Retiro Espiritual”  Gisela Weimann – „La Notte Blu”, „Mój cień pozostanie” / „Mein Schatten bleibt”  Kim Atta – „Lodowy Partenon” / „Parthenon aus Eis”  Paolo Gioli – „Volto telato”, „Commutazioni con mutazione”  Jerzy Olek – „Dekon”, „Kub”  Janusz Musiał  – „Mechatroniczne światy” / „Mechatronische Welten” Wolf Kahlen – „Polish Love Greens – even in WARS” (instalacja)  Edgar de Poray – „Machina bańkowa” (instalacja) / „Blasenmaschine” (Instalation) Werner Nekes – „Marzenie Diany” / „Dianas Traum” (sala kinowa SMOK | Kinosaal im SMOK)
 

21.00  -  „OE” – słuchowisko multimedialne na podstawie „Orfeusza i Eurydyki”, oraz innych tekstów Czesława Miłosza; wideoart / „OE” – Multimediales Hörspiel nach „Orpheus und Eurydike” und anderen Texten von Czesław Miłosz; Videoart: Piotr Bartos, dźwięk: Mateusz Stuczyński, reżyseria, głos: Marcin Czerwiński / mar czer, II głos: Arkadiusz Cyran, wokal: Myo (sala kinowa SMOK | Kinosaal im SMOK)
 

22.10.2011 

9.30  - Edgar de Poray i Bartosz Pelc – „W zamknięciu” / (akcja bańkowa) / „Im Verschlossenen” (Blasenaktion) (dziedziniec Collegium Polonicum | Innenhof des Collegium Polonicum)  
 

10.00  -  Marta Gromadzka  – „Kruchość” / „Zerbrechlichkeit” (korytarz prowadzący do holu Collegium Polonicum | Korridor in Richtung Foyer des Collegium Polonicum)
 

10.20  -  otwarcie wystawy | Ausstellungseröffnung „Odbicie odbicia odbiciem” / „Die Spiegelung des Spiegelbilds mit Hilfe der Spiegelung”; kurator: Rudolf Němeček; autorzy | Autoren: Štěpán Grygar, Jiřina Hankeová, Vitězslav Krejči,  Petr Moško, Rudolf Němeček, Pavel Rejtar, Vladimir Skalický, Zdeněk Stuchlik i Petr Šulc  (foyer Collegium Polonicum | Foyer Collegium Polonicum)
 

10.50  -  Shahin Damizadeh – „Maski” / „Masken” (korytarz Collegium Polonicum | Flur Collegium Polonicum) 

 
11.10  -  Janusz Musiał – „Elektroniczne światy” / „Elektronische Welten”  (I p. Collegium Polonicum | I Etage des Collegium Polonicum) 
 

11.30  -  Marek Hamera – „Kraj niedokończony” / „Unfertiges Land” (I p. Collegium Polonicum | I Etage des Collegium Polonicum) 
 

11.50 - inauguracja wystawy | Ausstellungseröffnung „Kim jesteś,  o czym marzysz?” / „Wer bist du, wovon träumst du?” Anny Panek-Kusz  (Galeria „Miejsce sztuki” Collegium Polonicum | Galerie „Ort der Künste” Collegium Polonicum) 
 

14.00 - Instalacja | Installation: Detlef Schweiger – „ Obwód danych” / „Daten-kreis” wernisaż instalacji Franka Herrmanna – „Zwierciadła rozsądku” / „Spiegel der Vernunft”  (kościół Friedenskirche | Friedenskirche) 
 

14.30 - „Projekt Hildegardy“ / „Hildegard Projekt – Magdalena Drebber, Tomasz Fedyszyn. Tomasz Golanski, Minna Kangasmaa, Tuomo Kangasmaa,  Annette Kuhl, Gabriele Regiert, Maik Scheermann, Hildegard Skowasch, Petra Tödter, Oliver Voigt, Małgorzata Więckowicz,  Gisela Weiman  (chór kościoła Friedenskirche | Chor der Friedenskirche) 

 

15.00 - otwarcie wystawy | Ausstellungseröffnung „M & G”, kurator: Maria J. Lukas (budynek pofabryczny Gerstenberger Höfe | ehemaliges Fabrikgebäude in den Gerstenberger Höfen)
 

15.30  -  otwarcie wystawy uczestników „Akademii Fotografii i Multimediów lAbiRynT” / Eröffnung der Ausstellung der Teilnehmer der „Foto- und Multimediaakademie lAbyRinTh”; kuratorzy | Kuratoren: Ewa Łowżył, Anna Panek-Kusz, Jan Poppenhagen i Claudia Tröger  (sala biała – teren Gerstenberger Höfe | Weißer Saal in den Gerstenberger Höfen) 
 

16.00  -  otwarcie wystawy | Ausstellungseröffnung „Stłuczone palety” / „Zerbrochene Paletten” Giseli Weimann   (sala obok białej – teren Gerstenberger Höfe | Saal neben dem weißenSaal in den Gerstenberger Höfen)  
 

17.00  -  otwarcia wystaw  | Ausstellungseröffnungen: Renate Christin – „Maluję, a moje myśli malują ze mną” / „Ich male und meine Gedanken malen mit” Tomasz Bohajedyn – „Odbicie egzystencji i mitu” / „Spiegelung von  Existenz und Mythos”; kurator: Marcin Czerwiński / mar czer Andor Kömives – „Opowieści miejskie” / „Städtische Erzählungen”  Olek Jerzy – „Relikwie zanikania” / „Reliquien des Schwindens”  Paulina Hebda – „Kolekcja” / „Kollektion”  Urszula Kluz-Knopek – „Oto ciało moje” / „Dies ist mein Leib” Michał Wilk – „Mikrokosmos”  Andreas Steffens – „Łagodne wody Lete: sztuka zapominania” / „Lethes sanfte Flut: Kunst der Vergessens” Kinga Dunikowska – „Eternal Magic”  („Le Frosch”) 

 

19.00  -  otwarcie wystaw | Ausstellungseröffnungen: „Plemiona” / „Stämme” Ewy Łowżył  „M jak Moabit” /  „M wie Moabit” Jana Poppenhagena  „Porządek przestrzeni” / „Raumordnung”  Michaela Kurzwelly’ego  (hala wystawowa – teren Gerstenberger Höfe | Ausstellungshalle in den Gerstenberger Höfen) 
 

20.00  -  Albert Plank – „Panoptikum” (dźwięk, obraz, performance / Klang, Bild, Performance) (Teatr Śmiechu | Theater des Lachens) 
 

23.10.2011 

11.00  -  Wykłady | Vorträge: Marianna Michałowska – „Gra odbić – fotografia jako cytat” / „Spiegelungsspiele – die Fotografie als Zitat”   Małgorzata Więckowicz – „Od deluzji do iluzji przez obraz” / „Von der Dillusion zur Illusion durch das Bild”  Jakub Lorenc – „O faktach nieautentycznych” / „Über unechte Tatsachen” (salon literacki SMOK | literarischer Salon im SMOK) 
 

12.30 - otwarcie wystawy miniatur | Eröffnung einer Miniaturenausstellung: „Aluzje przestrzenne III” / „Raumanspielungen III” (sala kameralna SMOK | Kleiner Saal im SMOK) 
 

13.00  -  film „Czas i przestrzeń” / Film  „Zeit und Raum” (sala kinowa SMOK | Kinosaal im SMOK)