Contemporary art and photography in artPublications

Jerzy Olek: Plaski wymiar fotografi i, czyli nieprzekraczalny horyzont marzen

Olek, J., 2011. Płaski wymiar fotografi i, czyli nieprzekraczalny horyzont marzeń. In: Tematy z Szewskiej, January 2011, p.193.

 

Share